Głogów przystąpi do porozumienia w ramach ZIT

Do Gminy Miejskiej Głogów w ramach ZIT trafi ponad 14 milionów złotych!
Rada Rady Miejskie 22.05.2023r.

Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Miejską Głogów porozumienia gminno-
powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF).

Jest to kontynuacja Uchwały Nr XXVII/214/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 jest aktualnie zatwierdzana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Ogólnie na Dolnym Śląsku jest sześć ZIT-ów. Obejmują one określone terytorium i gminy (powiaty) powiązane ze sobą funkcjonalnie.  W strukturze ZIT LGOF znajduje się 35 podmiotów samorządowych (30 gmin i 5 powiatów). Każdy ZIT działa w oparciu o strategię, która realizuje cele unijne poprzez określone projekty (przeważają inwestycyjne)  i środki powiązane z budżetem unijnym.

ZIT LGOF korzysta przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach strategii, w nowej perspektywie finansowej 2021- 2027, o te środki można się ubiegać bez trybu konkursowego.

Do Gminy Miejskiej Głogów w ramach ZIT trafi ponad 14 milionów złotych

 To porozumienie powoli nam sprawnie realizować założenia strategii ZIT LGOF, która gwarantuje nam 14 mln 255 tysięcy w nowym rozdaniu unijnym w ramach ZIT bez konieczności ubiegania się o środki konkurując z innymi samorządami. W ramach tych środków będziemy mogli realizować zadania związane m.in. z zagospodarowaniem nabrzeży odrzańskich w ramach ochrony bioróżnorodności i udostępniania cennych przyrodniczo terenów, budową centrum przesiadkowego, czy objąć termomodernizacją obiekty  użyteczności publicznej.

mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

30 maja w Legnicy dojdzie do oficjalnego podpisania porozumienia przez samorządy tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego do którego należy Gmina Miejska Głogów.