O Szlaku św. Jakuba w głogowskim muzeum

Ogólnopolska konferencja Naukowa poświęcona będzie tematyce Szlaku św. Jakuba
plakat ze podobizną św. Jakuba zapraszający na konferencję 22.04.2023 w muzeum archeologiczno-historycznym w Głogowie

W najbliższą sobotę, 22 kwietnia w Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Głogowie w sali im. M. Kaczkowskiego, odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona tematyce Szlaku św. Jakuba. Tegoroczna edycja tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia nosi hasło: „Sanktuaria na drodze św. Jakuba. Podsumowanie Roku Świętego Compostelańskiego 2021-22”.

Organizatorami konferencji są: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Partnerem konferencji jest Gmina Miejska Głogów; wsparcia udziela też Sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie.

Początek 9.00. Wstęp wolny. Szczegółowy program – na plakacie oraz poniżej:

PROGRAM

8.30 – rejestracja uczestników

9.15 – oficjalne rozpoczęcie, wystąpienia gości

9.30 – Sesja I: Zagadnienia ogólne

Tomasz Bednarek, Między interpretacją alegoryczną a dosłowną – rozumienie postaci świętego Jakuba Większego w dziełach pisarzy wczesnochrześcijańskich

Łukasz Stefaniak, O istocie pielgrzymowania ad loca sancta na przykładzie Dróg Świętego Jakuba w Polsce centralnej i wschodniej

Ks. Bogdan Ferdek, Camino jako laboratorium wiary

Henryk Karaś, Dolnośląska Droga św. Jakuba – początek drogi w Polsce

Ks. Dariusz Doburzyński, Dwadzieścia lat polskich drukowanych relacji z Camino. Próba podsumowania

11.00 – przerwa

11.20 – Sesja II: Camino w dobie pandemii

Dariusz Lipiński, Wpływ pandemii COVID-19 na wędrowanie Szlakiem Świętego Jakuba. Co się zmieniło?

O. Roman Bielecki, Koniec Camino, jakie znamy?

Paweł Plichta, Polacy na Camino de Santiago w Roku Compostelańskim 2021-2022 – perspektywa porównawcza

Ks. Sławomir Tykarski, Pielgrzymowanie na Camino de Santiago i jego wpływ na relacje małżeńsko-rodzinne

Ks. Piotr Roszak, Od turysty do pielgrzyma: wyzwania duszpasterskie po pandemii

12.30 – przerwa

13.00 – sesja III: Tematyka sanktuariów jakubowych

Franciszek Mróz, Sanktuaria św. Jakuba w przestrzeni pielgrzymowania Polski

Grzegorz Pisarczyk, Święta Droga

Ks. Marcin Gazda, Rok Święty Compostelański w Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia

Magdalena Dokurno, Wschowski odcinek Drogi św. Jakuba – dobra praktyka nie tylko na czas pandemii

Waldemar Hass, „Ze św. Mikołajem do św. Jakuba” – nowy, jubileuszowy odcinek Drogi św. Jakuba w Głogowie

14.30 – Dyskusja panelowa nt. Owoce Roku Jakubowego i co dalej? Podsumowanie, dyskusja, zakończenie.

Miejsce obrad: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1

WSTĘP WOLNY

Źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.