Grupa wsparcia dla kobiet

Dla kobiet, które doświadczają przemocy
przemoc kobieta

Miejskim Centrum Wspierania Rodziny zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej.

Celem grupy jest m.in. zdobywanie wiedzy dotyczącej przemocy w rodzinie, wymiana informacji dotyczących sposobów na pokonywanie trudności w procesie wychodzenia z przemocy, nauka koncentrowania się na swojej zmianie wewnętrznej, uwolnienie od poczucia winy i odpowiedzialności za zachowanie partnera.

Grupa ma charakter otwarty, spotyka się raz w tygodniu – w każdy czwartek w godzinach od 9.30 do 11.30 przy ul. Legnickiej 3 (Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym). Tel. 76 853 38 32.

Źródło: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie