Nie udawaj, że nie widzisz!

Przyłącz się do naszej akcji. Razem zadbajmy o nasze miasto!
grafika akcji Nie udawaj ze nie widzisz logo akcji i napis oraz logosy partnerów akcji

Ruszamy z akcją społeczną „Nie udawaj, że nie widzisz. Razem zadbajmy o nasze miasto”.

Grafika akcji w Głogowie Nie udawaj, że nie widzisz logo akcji i napisy Razem zadbajmy o nasze miasto

Celem naszej akcji jest uwrażliwienie mieszkańców na chuligańskie czyny szkodliwe społecznie oraz ukazanie skutków aktów wandalizmu w naszym mieście.

Od lat chuligani, w większości bezkarnie, dewastują nasze wspólne mienie – wybijają szyby w wiatach przystankowych, niszczą latarnie, iluminacje, parkometry, ławki, kosze na śmieci, elewacje budynków, a także zieleń miejską. Za inną formę niszczenia mienia odpowiadają właściciele psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach.

Corocznie na naprawę aktów wandalizmu związaną tylko z elementami małej architektury wydajemy około 100 tysięcy złotych. Te pieniądze można spożytkować inaczej!

Dlatego proszę Was o pomoc! Razem zadbajmy o nasze miasto! Bądźmy wrażliwi, reagujmy, zgłaszajmy chuliganów na policję, zwracajmy uwagę wszystkim, którzy śmiecą, niszczą, nie sprzątają po sobie! Zachęcam do szybkiego informowania służb miejskich i policji o wszelkich zaobserwowanych wykroczeniach i przestępstwach przeciwko naszemu wspólnemu mieniu. Taka postawa obywatelska, takie dbanie o miasto nic nie kosztuje, a naprawa skutków aktów chuligańskich liczona jest w dziesiątkach tysięcy złotych.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Głogowie, a partnerami Komenda Powiatowa Policji w Głogowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Akcję wspierają radni Rady Miejskiej w Głogowie, Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa, Młodzieżowa Rada Powiatu Głogowskiego, seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Cicha Przystań, Miejski Ośrodek Kultury, Miejskie Centrum Wspierania Rodziny oraz Komunikacja Miejska w Głogowie. Patronaty medialne nad akcją objęły redakcje Głosu Głogowa, Radia Elki oraz portale miedziowe.pl oraz my:glogow.pl.

Już dziś w miejskich szkołach, przedszkolach, jednostkach oraz w autobusach Komunikacji Miejskiej zostaną wywieszone plakaty akcji „Nie udawaj, że nie widzisz”.

Plakat akcji społecznej Nie udawaj, że nie widzisz logo akcji i napis Razem zadbajmy o nasze miasto plus logosy partnerów akcji