Przetarg na rondo ogłoszony

Prezydent: rondo poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo
skrzyzowanie-ul.-Legnica-i-Pilsudskiego-w-Glogowie-pod-budowe-ronda-widok-z-lotu-ptaka

Miasto ogłosiło przetarg na budowę ronda turbinowego u zbiegu ulic Piłsudskiego, Poniatowskiego i Legnickiej.

Miasto wybuduje to potrzebne rondo na nie własnym majątku, bo jest to skrzyżowanie drogi krajowej i dróg wojewódzkich. Przed nami zadanie bardzo duże i skomplikowane. Przebudujemy wloty, ciągi pieszo-jezdne, oświetlenie. Czekają nas utrudnienia w tej części miasta, ale inwestycja poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo na tym wjeździe do Głogowa

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Zakres przedmiotu zamówienia: budowa skrzyżowania typu rondo turbinowe, przebudowa drogi głównej o ruchu przyśpieszonym (DK 12), przebudowa dróg wojewódzkich (klasa techniczna G), budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników, przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych na ul. Legnickiej, budowa systemu odwodnienia DK oraz DW, budowa urządzeń retencyjnych i podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego, remont rowów drogowych DW 292, budowa kanału technologicznego, rozbudowa oświetlenia, likwidacja kolizji z inwestycją, wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Parametry techniczne ronda turbinowego: ilość wlotów – 4 ; ilość pasów ruchu – 2.
Nawierzchnie dróg bitumiczne (około 8 500 m2)
Nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych bitumiczne (około 1 100 m2)
Nawierzchnie chodników, zjazdów, zabruków z kostki betonowej (około 1 200 m2)
Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17 ( około 390 m2)
Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej (około 1 100 mb)

Zamówienie realizowane jest w ramach programu –  Rządowy Fundusz Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych.

Termin składania ofert: 31.03. 2023.

Po wyborze firmy i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 4 miesiące na budowę ronda turbinowego

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

LINK DO PRZETARGU – TUTAJ.

rondo_skrzyżowanie ul. Piłsudskiego Legnicka i Poniatowskiego widok zza kierownicy auta

Podejrzyj w nowej zakładce

Zdjęcia: archiwum DGL NEWS