Językowy projekt wolontaryjny w Zespole Szkół Politechnicznych

Zobacz, na czym polega projekt i gdzie jest realizowany
14.03.2023r.-projekt-er-english-w-Zespole-Szkol-Politechnicznych-w-Glogowie

W Zespole Szkół Politechnicznych realizowany jest czteromiesięczny projekt pozalekcyjnych zajęć warsztatowych z języka angielskiego. Udział w projekcie bierze 29 uczniów – aktualnie 26 wolontariuszy, którzy prowadzą zajęcia w placówkach, przedszkolach i szkole podstawowej oraz 3- osobowa ekipa przygotowująca materiały językowe do nauki.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, w 8 placówkach na terenie Głogowa: domy dziecka, świetlice MCWR oraz Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

Oprócz stałych, regularnych zajęć w placówkach szkolnych, prowadzone są także zajęcia w przedszkolach (nr: 5, 15, 17,19) i Szkole Podstawowej nr 12 (kodowanie z językiem angielskim, pierwsza pomoc oraz gry i zabawy animacyjne).

Sam projekt obejmuje również inne przedsięwzięcia takie jak: organizację kiermaszu i konkursu na slogan projektu, przygotowanie materiałów językowych na social media, organizacje paczek bożonarodzeniowych dla beneficjentów, paczek językowych dla każdej placówki).

Projekt realizowany jest w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii i jest wolontariatem z języka angielskiego.

Bieżące relacje i informacje między innymi na stronie FB:

https://www.facebook.com/erenglishzwzt/

źródło: Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie