Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Zobacz kiedy możesz składać wniosek do Budżetu Obywatelskiego
widok z drona na Stare Miasto w Głogowie Studio Siwek

Uchwała dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok została przyjęta.

Harmonogram:
1 czerwca – 15 grudnia 2023 r. – kampania informacyjna,
3 lipca – 31 sierpnia 2023 r. – zgłaszanie projektów przez osoby uprawnione,
3 lipca – 29 września 2023 r. – weryfikacja (ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów),
2 października – 13 października 2023 r.- ogłoszenie bazy projektów dopuszczonych do głosowania oraz przedstawienie projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia,
2 listopada – 24 listopada 2023 r. – przeprowadzenie konsultacji w formie głosowania powszechnego,
do 15 grudnia 2023 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów.

Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie Gminy nie może przekroczyć kwoty 200.000 złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych brutto.

Zgłaszany projekt powinien spełniać następujące kryteria:
– być w zgodności z prawem,
-należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
– być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
– być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów,
– być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
– być możliwy do wykonania pod względem technicznym,
– powinien uwzględniać – o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2240).

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów.