Biblioteka z unikalnymi publikacjami

Jest to specjalistyczna biblioteka o charakterze naukowym
księgozbiór w muzeum archeologiczno-historycznym w Głogowie

Biblioteka muzealna w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie jest biblioteką specjalistyczną o charakterze naukowym. Gromadzi literaturę z zakresu historii, archeologii, muzealnictwa, numizmatyki, historii sztuki oraz konserwacji zabytków.

W swoich zasobach posiada ponad 160 tytułów czasopism, m.in. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, „Szkice Legnickie”, „Ziemia Lubuska” czy „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”. Bogaty zbiór stanowią wydawnictwa regionalne, dokumentujące historię naszego miasta oraz regionu.

Dzięki darczyńcom i prowadzonej wymianie wydawniczej z muzeami, bibliotekami oraz instytutami naukowymi zasób biblioteczny jest systematycznie wzbogacany o ważne i często unikatowe publikacje.

mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Muzeum zaprasza wszystkich zainteresowanych do czytelni, która czynna jest w środy w godzinach 09:00-11:00 oraz 13:00-15:00.

Źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie