Prosimy o wypełnienie ankiety

Aktualizujemy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – ankieta dla mieszkańców i przedsiębiorców
Głogów widok na Stare Miasto, Studio Siwek

W związku z przystąpieniem do opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa zapraszamy mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Głogowa do wypełnienia ankiety internetowej, której wyniki będą dopełnieniem diagnozy sytuacji energetycznej miasta oraz umożliwią zaplanowanie działań na nadchodzące lata.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, który opisuje kierunki działań zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, m.in.:

• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• redukcji zużycia energii końcowej,
• zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• poprawy jakości powietrza,
• zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Opracowanie PGN umożliwia pozyskanie dofinansowań na takie przedsięwzięcia jak termomodernizacje budynków, modernizacje oświetlenia ulicznego, rozwój odnawialnych źródeł energii czy transportu niskoemisyjnego.

Ankietę dla mieszkańców Głogowa można wypełnić TUTAJ:

https://www.survio.com/survey/d/T3F3U5F9K9E1S8B4H

Ankietę dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Głogowa można wypełnić TUTAJ:

https://www.survio.com/survey/d/R0H2V1B9B1S9U8B1R

Formularze będą dostępne do 31 marca 2023 r.

Zdjęcie: Studio Siwek