Jubilat – przetarg ogłoszony!

Przeczytaj, co będzie po kompleksowej przebudowie!
budynek po byłym kinie Jubilat w Głogowie

Dziś ogłosiliśmy przetarg na kompleksową przebudowę budynku po byłym kinie Jubilat. Po zakończeniu prac mieścić się tam będzie Miejskie Centrum Integracji.

Budynek po kinie Jubilat, arch.

Będzie to miejsce dla stowarzyszeń zrzeszających osoby niepełnosprawne i zdrowe, starszych i młodszych oraz wolontariuszy. Jubilat ma stać się miejscem integracji różnych grup głogowian. Chciałbym by nowy Jubilat łączył nie tylko pokolenia, ale także różne grupy społeczne. Są głogowianie, którzy chętnie poświęcają swój czas innym, więc to także będzie miejsce dla społeczników.  

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Zamówienie na przebudowę jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Chcemy by można było organizować tu spotkania integracyjne czy prowadzić zajęcia rehabilitacyjne. Duża sala będzie także pełnić funkcję sali odczytowej i kinowej. Druga części budynku, gdzie znajdowały się kasy i hol oraz miejsca po dawnych wypożyczalniach także zostanie przebudowana i powstanie tam salka konferencyjna oraz biura przygotowane jako siedziby dla organizacji pozarządowych i pomocowych. Chciałbym aby funkcjonowało tam również biuro, które tym organizacjom pomocowym będzie pomagać na przykład przy pisaniu wniosków i projektów. Na dole budynku będzie też miejsce na gastronomię. Będzie kuchnia i stołówka. Będziemy chcieli realizować tam program związany z przekazywaniem posiłków dla osób starszych, bądź osób z decyzjami z MOPS-u. Kuchnia będzie też wykorzystywana do obsługi imprez integracyjnych, które będą się odbywać na głównej sali.

mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę/budowę klatek schodowych, budowę nowej klatki schodowej, budowę szybu windowego z windą przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację istniejącej widowni, wydzielenie pomieszczeń (sala wielofunkcyjna/ m.in. na potrzeby rehabilitacji, toalety, kawiarenka, kuchnia, pomieszczenia biurowe; sala konferencyjna, magazyn, hol), dostosowanie budynku do przepisów dotyczących ciepła i akustyki, wykonanie niezbędnych instalacji, w tym fotowoltaiki, wyposażenie w niezbędne meble/urządzenia (w tym śr. trwałe), zmianę wysokości  stropów, wykonanie technologii kuchni, technologii oświetlenia scenicznego, technologii nagłośnienia oraz technologii multimedialnej.

Budynek ma powierzchnię ok. 8188,40 m2, w tym pow. użytkowa ok. 6599,89m2, kubatura ok. 17591,45 m3.

Zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu to m.in.: wykonanie powierzchni utwardzonej pod ruch pieszo-jezdny, wykonanie małej architektury (kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne), nasadzenia zieleni, wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, oświetleniowej i iluminacji, przyłączy: elektrycznego, wodociągowego, ciepłowniczego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompownią, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.  

Na to zadanie miasto otrzymało wsparcie z programu Polski Ład w wysokości 14.426.690,40 zł.

Przypomnijmy, że budynek został przekazany nieodpłatnie miastu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Link do przetargu TUTAJ: https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1549&idmp=14&r=r

Zdjęcie: Studio Siwek