Szkolenie online dla seniorów

Spotkanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa seniorów!
iphon w rękach seniora pixabay

6 lutego odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Senior Online”. Policjanci komend powiatowych i miejskich będą łączyli się przy wykorzystaniu sieci internetowej z mieszkańcami z terenu całego województwa.

Linki do spotkań dostępne są dla wszystkich zainteresowanych z poziomu stron internetowych poszczególnych komend. Początek spotkanie o godz. 9.00.

Celem szkoleń w ramach koncepcji „Senior Online” jest przede wszystkim kontakt policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces.

Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże, rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa. Mieszkańcy uczestniczący w takim spotkaniu profilaktycznym uzyskują informacje, do jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło na danym terenie, jak również mogą zadawać pytania, na które w trakcie spotkania lub po odpowie policjant.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Serdecznie zapraszamy 6 lutego roku o godzinie 9.00.