Uczniowie ASLANA i seniorzy w międzypokoleniowym projekcie

Owocem tych międzypokoleniowych spotkań jest wiele ciekawych wydarzeń!
miedzypokoleniowy-projekt-pod-nazwa-wiezi-pokolen-realizowany-przez-ASLANA-i-DDP-w-Glogowie-2

W grudniu ubiegłego roku ruszyły pierwsze zajęcia z młodzieżą ze szkoły
ASLAN w ramach międzypokoleniowego projektu społecznego „Więzi Pokoleń.

Projekt ma na celu po pierwsze rozwijanie więzi i solidarności międzypokoleniowej za
pomocą współdziałania, a po drugie interakcji pomiędzy przedstawicielami
różnych pokoleń, wymieniających się między sobą wiedzą, informacjami,
sposobami rozwiązywania problemów, doświadczeniami i umiejętnościami.

W ramach projektu uczniowie regularnie spotykają się z seniorami na warsztatach. Ponadto w ramach projektu uczniowie, pod opieką nauczycielki z SP ASLAN Doroty Wołoszyn, przygotowali spektakl dla seniorów „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Jednym z owoców tej współpracy jest koncert, który odbędzie się 3 lutego w głogowskim teatrze.

Projekt potrwa do maja 2023 roku.

Źródło: Dom Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie, strona fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086677714189