Meldunki w Głogowie

Zobacz dane statystyczne osób ZAMELDOWANYCH w Głogowie
osiedle Kopernika widok z lotu ptaka Studio Siwek

Według danych Działu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Głogowie na koniec 2022 roku w naszym mieście ZAMELDOWANYCH było 60.158 osób. Na pobyt czasowy – 1234.

Podajemy dane o zameldowanej w Głogowie liczbie osób. Liczba osób zameldowanych nie jest tożsama z liczą osób mieszkających.

Według danych wynikających ze spisu ludności w Głogowie mieszka 63.730 osób.

Osobom niezameldowanym przypominamy o obowiązku meldunku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)

✅ Ilość zameldowanych mieszkańców  z podziałem na płeć:

 • pobyt stały:         kobiet – 31822   mężczyzn – 28336
 • pobyt czasowy:  kobiet – 592        mężczyzn – 642

✅ W 2022 roku urodziło się w Głogowie i zostało zameldowanych 348 dzieci (chłopców 180, dziewczynek 204).

✅ Najwięcej  żyjących mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały)  jest w grupie  urodzonych:

 • w 1955 roku       1092 w tym         455 mężczyzn     637 kobiet
 • w 1953 roku       1084 w tym         451 mężczyzn     633 kobiet
 • w 1977 roku       1071 w tym         524 mężczyzn     547 kobiet

✅ Najwięcej mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały) mieszka przy ulicach:

 • Kosmonautów Polskich    3104
 • Armii Krajowej                   2150
 • Obrońców Pokoju             2030
 • Orbitalna                            2017
 • Gwiaździsta                        1892
 • Aleja Wolności                   1846

Zachęcamy do zameldowania się w Głogowie. Meldunek to nie tylko obowiązki, jak np. opłaty za śmieci. To głównie korzyści. Mieszkańcy mogą korzystać z praw przysługujących osobom zameldowanym, jak korzystanie z darmowych miejskich programów prozdrowotnych, ubiegać się o miejsce dla dzieci w miejskich żłobkach czy przedszkolach, a także składać wnioski o mieszkanie z zasobów miejskich. Warto także płacić podatki w Głogowie, nawet jeśli mieszkamy tu na czas określony. Pieniądze, które z podatków wpływają do budżetu miasta są przeznaczane na wszelkie działania dla naszych mieszkańców, w tym oświatę, pomoc społeczną, inwestycje, remonty, kulturę i sport – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.