Podsumowanie 2022 roku – ZDROWIE cz. 1

Zobacz raport z podsumowania 2022 roku
grafika podsumowanie 2022 roku w Głogowie

W 2022 roku miasto zrealizowało 11 programów prozdrowotnych.

– W miejskich programach prozdrowotnych przebadano 2.383 osoby dorosłe oraz 7.019 dzieci. Na wszystkie programy dla głogowian przeznaczyliśmy ponad pół miliona złotych – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Programy prozdrowotne zrealizowane w 2022 roku:

✅ Wczesna diagnostyka i Profilaktyka Płuc 2022
Ilość osób przebadanych – 138, kwota wydatkowana 59.616 zł

✅ Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek 2022
Ilość osób przebadanych – 173, kwota wydatkowana 59.685 zł

✅ Poradnia Endokrynologiczna 2022
Ilość osób przebadanych– 434, kwota wydatkowana 149.730 zł

✅ Profilaktyka Osteoporozy 2022
Ilość osób przebadanych – 570, kwota wydatkowana 61.040 zł

✅ Konsultacje Diabetologiczne 2022
Ilość osób przebadanych – 856, kwota wydatkowana – 144.000 zł

✅ Szczepienia Przeciwko Grypie 2022
Ilość osób zaszczepionych – 212, kwota wydatkowana 31.692 zł

✅ Profilaktyka chorób nowotworowych piersi – nauka samobadania piersi w szkołach podstawowych w roku 2022, dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Głogowa.
Ilość przebadanych dziewczynek – 476, kwota wydatkowana 17.000 zł.

✅ Wykrywanie wad wzroku u dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w roku 2022
Ilość przebadanych dzieci – 5176, kwota wydatkowana 15.000 zł

✅ Profilaktyka wad postawy dzieci z II i IV klasy głogowskich szkół podstawowych w roku 2022 zamieszkałych na terenie miasta Głogowa.
Ilość przebadanych dzieci– 1000, kwota wydatkowana 18.000 zł

✅ Realizacja programu zdrowotnego pt. „Profilaktyka zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanego do uczennic szkół podstawowych urodzonych w roku 2010, zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Głogowa.
Zgodę na szczepienie przeciwko wirusowi HPV wyraziło 207 rodziców (opiekunów prawnych). Kwota wydatkowana 205 000 zł.

✅ Stop Nowotworom u dzieci. Przebadano 160 dzieci. Kwota wydatkowana 20.000 zł.

– Program „Stop Nowotworom u dzieci” zrealizowaliśmy razem z Głogowskim Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. W realizację miejskich programów prozdrowotnych włączył się także KGHM Polska Miedź S.A. – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

W 2022 roku wprowadzono miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro.

✅ Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025” – dzięki któremu szacuje się, że 20 par rocznie skorzysta z dofinansowania w wysokości  5 tys. zł każda do procedury zapłodnienia tą metodą.