Profilaktyka osteoporozy

Rusza głogowski program zdrowotny – zapisz się!
budynek szpitala w Głogowie, widok z lotu ptaka

Informujemy, że od 5.01.2023 wznowiona została rejestracja do programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów:

Profilaktyka Osteoporozy

Programem objęte są  kobiety w wieku 45-75 lat i mężczyźni w wieku 50-75 lat, zamieszkujący Gminę Miejską Głogów.

Rejestracja pod nr tel. 76 837 31 61 lub osobiście w Rejestracji Centrum Diagnostyki Obrazowej (I piętro w szpitalu).

Badanie odbywać się będą codziennie wg ustalonego harmonogramu przyjęć. W dniu rejestracji Pacjent będzie miał ustalony termin badania.

Badania wykonywane będą do dnia 31.05.2023 –  lub do wyczerpania miejsc w programie. Badaniem zostanie objętych 185 osób.      

Program Profilaktyki Osteoporozy finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Zdjęcie: Studio Siwek