Powstał nowy chodnik przy ul. Mechtyldy

Rozwijamy infrastrukturę na osiedlu Piastów Śląskich
inwestycja chodnik przy ul. Mechtyldy

Przy ul. Księżnej Mechtyldy powstał nowy chodnik, wykonany w ramach zadania „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”. Umowa na wykonanie zadania została zawarta z firmą MERT Jerzy Saprun z Głogowa.

W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, regulację studzienek, roboty ziemne, obrzeża, chodnik, 12 zjazdów oraz zieleń.

Koszt realizacji robót to 93 900,00 zł brutto, a koszt nadzoru w branży drogowej – 1 476,00 zł brutto.