Powiat głogowski zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zobacz, jakie są wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie.
Znak "Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony"

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie, w związku z wystąpieniem ogniska zjadliwiej grypy ptaków u zwierząt dzikich na terenie powiatu wschowskiego w województwie lubuskim, wydał rozporządzenie, w którym:

1. Wyznaczył obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), obejmujący teren całego powiatu głogowskiego.

2. Na terenie powiatu głogowskiego:
– nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie,
– nakazuje się karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu,
– zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych.

Treść całego rozporządzenia: TUTAJ