Budżet Głogowa przyjęty!

Zobacz jak głosowali radni miejscy
grafika budżet 2023 i herb Głogowa

Na wczorajszej (28 grudnia) sesji radni większością głosów przyjęli budżet Głogowa na 2023 rok.

Głosowanie: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4.

Wyniki imienne:

ZA (15): Małgorzata Marzena Chudzińska, Dariusz Czaja, Bożena Czekańska-Smykalla, Jerzy Gawron, Mariusz Kędziora, Sławomir Majewski, Bartosz Moskwa, Edyta Owczarek – Pręda, Zbigniew Prejs, Krzysztof Sarzyński, Zbigniew Sienkiewicz, Janusz Szmołda, Leszek Szulc, Michał Wnuk, Anna Zimna.

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): Andrzej Koliński, Antoni Krechowiec, Marek Sienkiewicz, Marcin Zubowski.

NIEOBECNI (4): Łukasz Kogut, Joanna Michałowska, Norbert Penza, Elżbieta Rybak.

Dochody budżetu Głogowa na 2023 rok – 378.136.912 zł
Wydatki budżetu Głogowa na 2023 rok: 427.570.795 zł

Najważniejsze wydatki: oświata – ponad 145 mln złotych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 58 mln, transport- ponad 45 mln, ochrona zdrowia – ponad 29 mln, rodzina i świadczenia – pond 29 mln, pomoc społeczna – ponad 25 mln, gospodarka mieszkaniowa – ponad 19 mln, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad 12 mln, kultura fizyczna – prawie 12 mln.

Najważniejsze inwestycje:

 • budowa przejścia podziemnego przy Zamku – ok. 6 mln 870 tys. zł
 • budowa ronda przy wyjeździe na Polkowice – ok. 7 mln zł
 • Zielony Transport Publiczny (zakup elektrycznych autobusów) – ok. 3 mln 228 tys. zł
 • przebudowa ul. W. Stwosza w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej – 1 mln 435 tys. zł
 • przebudowa i remont nawierzchni oraz miejsc postojowych przy Placu Mieszka I – 500 tys. zł.
 • ul. Starowałowa i poterna – ok. 785 tys. zł
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych w MSI – ok. 7 mln zł.
 • przebudowa budynku koszarowego na 64 mieszkania – ok. 12 mln zł
 • przebudowa Domu Samotnej Matki – 500 tys. zł
 • remont kaplicy cmentarnej na os. Brzostów – 700 tys. zł
 • dotacja do szpitala – 8 mln 200 tys. zł
 • budowa hospicjum – ok. 16 mln zł
 • przebudowa kina Jubilat – ok. 3 mln 600 tys. zł
 • przebudowa obiektu Neptun – ok. 22 mln zł
 • budowa bloków TBS na os. Żarków
 • budowa wind przy Domu Dziennego Pobytu przy ul. A. Krajowej oraz przy budynku MayDay od strony Stowarzyszenia Szansa – ok. 600 tys. zł
 • dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy stadionu

Zdjęcie: M. Dytwińska-Gawrońska. Grafika: K. Brzezińska