Budujemy chodnik i ścieżkę rowerową

Rozpoczęła się inwestycja przy ul. Paderewskiego – zobacz ZDJĘCIA.
budowa chodnika ściezki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Głogowie

Rozpoczęła się realizacja inwestycji – Budowa ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowy zatoki autobusowej oraz remont nawierzchni zjazdu wraz z budową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w ramach zadania pn. „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego”.

Zakres zadania to m.in.:

  • budowa ścieżki rowerowej – nawierzchnia bitumiczna – ok. 940 m2
  • budowa chodnika – nawierzchnia z kostki betonowej szarej – ok. 580 m2
  • wykonanie chodnika (w rejonie zjazdu) – nawierzchnia z kostki betonowej szarej – ok. 15 m2
  • przebudowa zatoki autobusowej – nawierzchnia z koski kamiennej – ok. 93 m2
  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego – pełna konstrukcja – nawierzchnia bitumiczna – ok. 35,5 m2
  • wykonanie nasadzeń
  • montaż 14 szt. słupów oświetlenia ulicznego

Wykonawcą prac jest firma PBD.

Koszt prac: 986.745,33 zł.

Termin zakończenia zadania: 15 maja 2023 roku.

Zdjęcia: D. Jęczmionka