Zaglądamy na ul. Strefową

Prace idą zgodnie z planem

Przypomnijmy, że trwa pierwszy etap dużej inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej 273 (C-E 59) – I etap”.

W zakres zadania wchodzą: przebudowa drogi gminnej ul. Strefowej wraz z budową drogi gminnej, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, chodników, skrzyżowania, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanału technologicznego, budowa stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej oraz budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, kontenerową pompownią wody, kanałem technologicznym, sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej.

Koszt inwestycji to 12 045 984,43 zł, z czego 5 mln pozyskano z programu Polski Ład.
Inwestycja ma być zakończona w drugiej połowie przyszłego roku.