Przetarg na sprzedaż mieszkania

Lokal mieszkalny o powierzchni 100 metrów kwadratowych
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Ogłaszamy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Jedności Robotniczej 12/2.

Lokal o powierzchni użytkowej 100,78 m2 wraz z udziałem 102/402 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr geod. 101 obręb 4 „Chrobry” m. Głogów, o powierzchni 375 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00027380/3, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną, położonej w strefie ochrony krajobrazowej Starego
Miasta w Głogowie – wpisanej do rejestru zabytków. W skład lokalu wchodzą cztery
pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój.

Cena wywoławcza: 270.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w sali nr 114
Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

LINK DO PRZETARGU – KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowych informacji udziela: Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu
Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, pokój 215, tel. 76/ 726 54 53.