Rodzinne spotkania integracyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

MOPS od lipca 2022 r. realizuje projekt dla rodzin ukraińskich, które uciekając przed wojną znalazły schronienie w Głogowie.
Rodzinne spotkania integracyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lipca 2022 r. realizuje projekt socjalny „Rodzinne integracje”, który zakłada organizację cyklicznych spotkań dla rodzin ukraińskich, które uciekając przez wojną znalazły schronienie w Głogowie.

Proponowane przez nas zajęcia prowadzone są w formie warsztatów tematycznych i stanowią  przestrzeń do odpoczynku, regeneracji oraz rozładowania napięcia emocjonalnego. W trakcie warsztatów zachęcamy uczestników do wspólnych zabaw i ciekawych form aktywności

wyjaśnia Ewelina Nowak, Koordynator zespołu ds. rodziny.

W listopadzie 2022 r. do wspólnych działań zostali zaproszeni studenci Pedagogiki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, którzy w ramach przedmiotu “Asystent w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych” przygotowują zajęcia z rodzinami. Podjęte działania są realizowane na mocy deklaracji o współpracy partnerskiej.

W ramach podjętej inicjatywy na początku grudnia odbyły się rodzinne warsztaty rękodzielnicze, związane z tematyką zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

źródło: MOPS w Głogowie