Przetargi na wynajem lokali użytkowych i miejsc postojowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza dwa przetargi
ZGM budynek zakładu w Głogowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza ustny przetarg na wynajem wolnych lokali użytkowych. Wykaz wszystkich lokali znajduje się TUTAJ

Ofertę cenową (propozycję miesięcznej stawki czynszowej według stawek wynikających z poniższego wykazu) podwyższoną o co najmniej 10% wobec stawki wywoławczej należy złożyć do dnia 09.12.2022 r., do godz. 900 w skrzynce podawczej w wejściu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2022 r., od godz. 930

Lokale użytkowe przeznaczone są na działalność:

  1. Handel i usługi – cena wywoławcza 16,50 zł/1m2 (netto),
  2. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, działalność oświatowa, kulturalna, polityczna administracja publiczna, sportowe spółki akcyjne nienastawione na zysk mające swoją siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Głogów – cena wywoławcza 5,50 zł/1m2 (netto),
  3. Kościoły i związki wyznaniowe – cena wywoławcza 2,10 zł/1m2 (netto).

Drugie ogłoszenie dotyczy przetargu na wynajem wolnych miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym znajdujących się przy ul. Folwarcznej 2-2c w Głogowie.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 09.12.2022 r., do godz. 900 w skrzynce podawczej w wejściu do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie lub przesłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: przetargi@zgm.glogow.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.12.2022 r., od godz. 1000

Informacja o przetargu znajduje się TUTAJ