O patronach Głogowa

Nie tylko święty Mikołaj – o patronach Głogowa opowiada Dariusz Andrzej Czaja z TZG
Rzezby_swietych_z_Bramy_Odrzanskiej_Glogow

Tegoroczne obchody dni św. Mikołaja zapowiadają się w naszym mieście wyjątkowo. W 2021 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę, na podstawie której, trafiło do Biskupa pismo z prośbą o zwrócenie się do Stolicy Apostolskiej w sprawie potwierdzenia faktu, że św. Mikołaj jest patronem Głogowa. Do miasta wpłynął już ze Stolicy Apostolskiej oficjalny dekret potwierdzający, że ów święty, decyzją kardynała Artura Roche – prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – z 25 maja br., został zatwierdzony na patrona Głogowa. Uroczyste przekazanie dekretu watykańskiego odbędzie się 6 grudnia br. w Sali Rajców głogowskiego Ratusza.

Święty mikołaj – patron głogowa

– Tradycje powierzenia miasta pod opiekę świętych sięgają okresu średniowiecza, a św. Mikołaj to nie jedyny patron Głogowa. Wówczas to głogowianie powierzyli nadodrzański gród pod opiekę również Matce Boskiej z Dzieciątkiem, patronującej od 1255 roku kolegiacie, św. Katarzynie Aleksandryjskiej – opiekunce podróżników (dziś także kolejarzy), patronującej miejscowym sukiennikom oraz wspomnianemu już św. Mikołajowi – patronowi kościoła parafialnego – mówi Dariusz Andrzej Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Zabytkowa rzeźba św. Katarzyny, znajdująca się w kościele Bożego Ciała w Głogowie.

Postać Madonny z Dzieciątkiem pojawia się na pieczęciach miejskich Głogowa już od 1326 roku. Jej wizerunek widnieje też w obecnym herbie miasta. W 2. połowie XIV w. na miejskich pieczęciach pojawia się z kolei postać św. Mikołaja. Natomiast dokładnie nie wiemy, kiedy patronką miasta oraz głogowskich sukienników stała się św. Katarzyna. Święta ta pochodziła z Aleksandrii i wywodziła się z królewskiego rodu. Po jej męczeńskiej śmierci, według przekazów, jej ciało zostało przeniesione przez anioły z Aleksandrii do kościoła klasztornego na Górze Synaj, gdzie relikwie świętej znajdują się do dziś.

Figury z Bramy Odrzańskiej – patroni Głogowa

– Cała trójka patronów Głogowa widniała od 1505 roku w formie rzeźb na Bramie Odrzańskiej. Sakralne figury były wykonane z piaskowca, nakryte późnogotyckimi baldachimami i wspierały się na konsolach, na których nieduże postacie Maryi, Mikołaja i Katarzyny trzymały tarcze herbowe dynastii: Piastów Śląskich i Jagiellonów. Przetrwałe do dziś pozostałości kamieniarki z tej bramy, możemy zobaczyć w głogowskim muzeum. Podobnie jak ocalały tympanon z fary św. Mikołaja, na którym widnieje postać św. Katarzyny. Natomiast w bocznych kaplicach kościoła Bożego Ciała zachowały się cudownie ocalone ze zniszczonej fary figury dwojga głogowskich patronów: św. Mikołaja i św. Katarzyny. Obie, poprzez zawieruchę wojenną, straciły swoje ważne atrybuty (Katarzyna miecz, Mikołaj pastorał). W 2015 roku, z inicjatywy śp. ks. Aleksandra Walkowiaka, figura św. Katarzyny doczekała się – na wzór przedwojenny – miecza, zaś rzeźbie św. Mikołaja udało się zrekonstruować pastorał. Warto zauważyć, że figurę św. Katarzyny, pochodzącą z przełomu XVII i XVIII w., znajdziemy również w ołtarzu kościoła św. Wawrzyńca na os. Brzostów – mówi Dariusz Andrzej Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Plan obchodów Dni Świętego Mikołaja – kliknij tutaj.

Zdjęcia: Studio Siwek, Dariusz A. Czaja, TZG