Przetarg na grunty na Wyspie Katedralnej

Zobacz szczegóły przetargu nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową.
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Informujemy, że odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Spokojnej, oznaczonej nr geod. 92 obręb 3 „Wyspa Katedralna”, o powierzchni 1345 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00094579/5, przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 114
Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

Cena wywoławcza: 220.000,00 zł netto ( słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy zł
00/100), tj. 46.995,50 euro. Podana cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje
23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny wylicytowanej w przetargu.
Cena nieruchomości w euro ustalona została wg średniego kursu NBP ogłoszonego
na dzień 29 listopada 2022 r. ( 1 EUR = 4,6813).
Wadium: 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
Minimalne postąpienie: 2.200,00 zł ( słownie: dwa tysiące dwieście zł 00/100).

LINK DO PRZETARGU – KLIKNIJ TUTAJ.

Dodatkowych informacji udziela: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10,
67-200 Głogów, Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 215,
tel. 76/ 7265453.