„Święty Mikołaj Biskup Patronem Głogowa”

Konferencja naukowa poświęcona Świętemu Mikołajowi
biskup święty mikołaj patron głogowa i logo obchodów Dni Świętego Mikołaja

5 grudnia w Teatrze Miejskim im. Andreasa Gryphiusa obędzie się konferencja naukowa związana ze Świętym Mikołajem – patronem Głogowa.

KONFERENCJA „ŚWIĘTY MIKOŁAJ BISKUP PATRONEM MIASTA GŁOGOWA”

Organizatorzy: Gmina Miejska Głogów, Parafia św. Mikołaja w Głogowie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

PROGRAM

10.00 – Otwarcie i wprowadzenie
Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie) – prowadzenie

Wystąpienia okolicznościowe

Prezydent m. Głogowa Rafael Rokaszewicz
Dziekan Dekanatu Głogów św. Mikołaj Ks. kan. Stanisław Brasse
Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej J. E. Ks. bp Tadeusz Lityński

10.20 – „Ikonografia św. Mikołaja w sztuce Wschodu i Zachodu”
Ks. bp Michał Janocha (Uniwersytet Warszawski)

10.40 – „Kult św. Mikołaja w dawnej Rzeczypospolitej”
Witali Michalczuk (Uniwersytet Warszawski)

11.00 – „Muzyczny kult św. Mikołaja w tradycji prawosławnej w Rzeczypospolitej”
Łukasz Hajduczenia (Uniwersytet Warszawski)

11.20 – Przerwa „kawowa”

11.50 – „Średniowieczne dzieje parafii św. Mikołaja w Głogowie”
Joanna Karczewska (Uniwersytet Zielonogórski)

12.10 – „Kościół Św. Mikołaja – stan badań”
Krzysztof Czapla (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)

12.30 – „Postać św. Mikołaja w czasach nowożytnych na obszarze Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej”
Marek Robert Górniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

12.50 – „Postać Św. Mikołaja, jako przykład dobroczynności dla współczesnych”
Ks. Marcin Iżycki (Warszawa – Caritas Polska)

13.10 – Podsumowanie i zakończenie

Wstęp na konferencję jest wolny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.