M jak Muzeum

Głogowskie muzeum zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Głogowskim Konkursie Kaligraficznym!
na zdjęciu wieczne pióro i kartka zapieru z zapisana

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XI Głogowskim Konkursie Kaligrafii. Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII podstawowych, którzy mają staranne pismo, poprawnie odtwarzają kształt liter oraz prawidłowo je łączą.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie idei pięknego pisania.
 2. Rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych.
 3. Uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego pisania.
 4. Ćwiczenie cierpliwości i staranności oraz poczucia estetyki.
 5. Zapoznanie z kulturą, historią, tradycją piśmiennictwa.

Zadanie do wykonania:

 1. Wykonanie inicjału pierwszej litery tekstu

M jak Muzeum

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Walory estetyczne.
 2. Do wykonania inicjału można wykorzystać kolorowe pisaki, kredki, farby oraz pióro na atrament. Inicjał może zawierać ilustracje.
 3. Inicjał należy wykonać na kartce w formacie nie mniejszym niż A4.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, która nie była wcześniej zgłoszona do innego konkursu lub publikowana.
 5. Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie napisać: imię
  i nazwisko autora, klasę, nazwę i dane szkoły oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna.
 6. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione czytelnie
  i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego autora pracy OŚWIADCZENIE (załącznik nr 1), które stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 7. Prace można składać osobiście, wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.filipczak@muzeum.glogow.pl lub tradycyjnie wysłać na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów, (Pracownia Edukacyjna).

Terminarz konkursu:

 1. Nadsyłanie prac: do 5 grudnia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pliki do pobrania

Źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie