Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Sprawdź szczegóły przetargu
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Głogowie w obr. 9 Żarków.

LINK DO PRZETARGU TUTAJ

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Głogowie w obrębie 9 „Żarków”, w granicach działek gruntu oznaczonych nr geod. 429/27 i 430/10 o łącznej powierzchni 6253 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr LE1G/00098268/0, przeznaczonej na usługi i aktywność gospodarczą,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 114
Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

Dodatkowych informacji udziela: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10,
67-200 Głogów, Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 215, tel. 76/ 7265453.