Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w Urzędzie Miejskim do 30 listopada 2022 roku
grafika napis Informujemy na niebieskim tle

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek do ogrzewania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności. Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy złożyć w Urzędzie Miejskim do 30 listopada 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
– Oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
– Dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Pytania prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego,
tel. 767265539.

Ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Szczegóły dotyczące wsparcia w ramach rządowej tarczy energetycznej, w tym wnioski do pobrania oraz praktyczne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.gov.pl/klimat i https://www.gov.pl/web/klimat/dla-podmiotow-wrazliwych