Podpisano umowę na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Wita Stwosza

W ramach prac wyremontowany zostanie chodnik o długości 1 km i 200 metrów. Powstanie także ścieżka rowerowa!
chodnik przy ul. Wita Stwosza do remontu

Wczoraj, 15 listopada doszło do podpisania umowy na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wita Stwosza. Tego samego dnia firmie BRUKOM Sp. z o. o. z Jerzmanowej – wykonawcy zadania – przekazany został plac budowy.

Przebudowa rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego i zostanie poprowadzona wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 14 i po przejściu na zachodnią stronę zakończy się przy skrzyżowaniu w okolicach wejścia na stadion.

Koszt prac: 1.670.912,26 zł brutto

 Zgodnie z umową zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 13.06.2023 r.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

·  Przebudowę chodników na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Wita Stwosza – odcinek od ul. Spadzistej do ul. Kazimierza Wielkiego – o długości ok. 1200 mb, 

·  przebudowę istniejących zjazdów celem ich przystosowania do projektowanego ciągu pieszo – rowerowego,

·  doświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przy Szkole Podstawowej nr 14 na wysokości dyskontu spożywczego.