Konkurs plastyczny „Polska moja Ojczyzna”

W tym roku na konkurs wpłynęły aż 53 prace!

Przedszkole Publiczne nr 9 w Głogowie po raz dziewiąty zorganizowało konkurs plastyczny „Polska moja Ojczyzna”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Głogowa.

W tegorocznej edycji do przedszkola wpłynęły 53 prace plastyczne przedszkolaków z Głogowa i Jaczowa. Jury rozpatrywało je w czterech kategoriach wiekowych.

Każda z prac była piękna i wyjątkowa, ukazywała ducha patriotyzmu, przejawiała wielki szacunek  do symboli i polskich tradycji. Rysunki ukazywały historię Polski, dumę z polskości i naszych korzeni.

mówi Agnieszka Masny, wicedyrektor przedszkola.

Organizatorzy konkursu zachęcają w ten sposób dzieci do rozwijania swoich talentów i pasji.

Nadesłane przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Głogowie