In vitro w Głogowie – urząd ogłosił konkurs

Wysokość środków na realizację programu leczenia niepłodności to 350 tysięcy złotych
dziecko-żłobek-fot. pixabay

Urząd Miejski w Głogowie ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025”

Link do ogłoszenia tutaj: http://www.glogow.pl/urzad/index.php/ogloszenia-cyfrowy-urzad

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Głogowa na realizację całego Programu na lata 2022 – 2025 wynosi 350.000 zł brutto. Program obejmuje dofinansowanie kosztów co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Wysokość dofinansowania obejmuje maksymalnie trzy procedury i wynosi nie więcej niż 5 000,00zł brutto, a różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem z budżetu Miasta Głogowa, ponoszą Pacjenci.

Uczestnikami miejskiego programu będą pary zamieszkałe w Głogowie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do procedury in vitro. O dofinansowanie w ramach miejskiego programu mogą się ubiegać pary, u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności.

Po wyborze realizatora podpisana będzie umowa, a mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie zostaną poinformowani o tym w mediach z uwzględnieniem terminów i sposobu zgłaszania się do programu leczenia niepłodności.
Rekrutacja pacjentów prowadzona będzie przez Realizatora.