Konferencja naukowo – szkoleniowa MCWR

„Alkoholowy Zespół Płodowy – Kobieta w pułapce alkoholu”
kobieta alkohol

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny jest gospodarzem konferencji naukowo-szkoleniowej „Alkoholowy Zespół Płodowy – Kobieta w pułapce alkoholu”.

Program konferencji 28 października:

10:00–10:50 Kobieta i alkohol – toksyczny związek.
Magdalena Borkowska Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

11:00–11:50 Trudności okresu dojrzewania osoby z FASD z perspektywy
rodzica, pedagoga i kuratora sądowego.

Agnieszka Ziętarska Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia
„Pro Familia” oraz wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych
i Zastępczych ”Pro Familia”

12:20–13:10 Ciąża a alkohol. Konsekwencje spożycia alkoholu dla płodu.
Początki rozwoju prenatalnego.

Ewa Głuszczak – Idziakowska Ciążabezakoholu.info

13:20–14:10 Profilaktyka i edukacja publiczna. Pomoc opiekunom i dziecku
z FASD.

Magdalena Borkowska Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

14:20–15:00 Panel dyskusyjny, zakończenie konferencji.

Konferencja odbędzie się w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa.

Zdjęcie: pixabay