Budowa przejścia podziemnego przy Zamku

Zastępca prezydenta: inwestycja nie jest zagrożona i niebawem wejdziemy w etap prac budowlanych
widok na drogę krajową nr 12 w Głogowie gdzie bedzie budowane przejście podziemne

Na najbliższej sesji radni zdecydują czy dołożyć środki na budowę przejścia podziemnego łączącego Bulwar Nadodrzański z parkiem przy Zamku Książąt Głogowskich. Miasto prowadzi tę inwestycję na majątku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zwiększenie o kwotę 1.244.000 zł, do kwoty 6.874.297 zł wynika – jak uzasadnia to wykonawca prac – z drastycznego wzrostu cen stali, paliw oraz innych materiałów budowlanych oraz odpływu pracowników z Ukrainy oraz wynikającymi z tego zmianami rynku pracy. Przypomnijmy, że umowa z wykonawcą została podpisana w maju 2021 roku, a zdanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie w kwietniu bieżącego roku Wykonawca wystąpił z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 2.788.744,83 zł, podnosząc iż drastycznie wzrosły ceny stali, paliw, bitumów i innych materiałów budowlanych, nastąpił wzrost inflacji, zmiany na rynku pracowniczym (odpływ pracowników z Ukrainy), wzrost kosztów pracy i wynagrodzeń, czyli wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, których nie był w stanie przewidzieć, a wpłynęły na realizację zadania.

– Po wniosku Wykonawcy przystąpiliśmy do negocjacji, tych spotkań było bardzo dużo.  Ostatecznie ustaliliśmy, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone o 1.244.000 zł,
czyli ponad połowę mniej niż pierwotnie wnioskował wykonawca. Prowadzenie tej inwestycji nie na majątku miasta, ale na majątku GDDKiA wymaga wielu uzgodnień z właścicielem, a to także wpływa na czas realizacji zadania. Inwestycja nie jest zagrożona i niebawem wejdziemy w etap prac budowlanych – mówi Piotr Poznański zastępca prezydenta Głogowa.