Jest decyzja środowiskowa dla obwodnicy Głogowa

Zobacz jak będzie przebiegać obwodnica miasta
most na Odrze w Głogowie w nocy widok z drona

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową dla obwodnicy Głogowa.

Budowa obwodnicy Głogowa będzie przeprowadzona w ciągu drogi krajowej nr 12. Trasa obwodnicy zostanie zrealizowana nowym śladem, po zachodniej stronie miasta Głogowa zgodnie z przebiegiem wariantu PN4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Na etapie prac dokumentacyjnych odbyły się spotkania informacyjne, natomiast przed wydaniem DŚU Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadziła dwukrotnie konsultacje społeczne. 

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Trasa o długości ok. 18 km zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin: Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów oraz miasto Głogów. Obwodnica poprowadzona zostanie po zachodniej stronie miasta Głogowa.  

Trasa obwodnicy GłogowA

Obwodnica Głogowa rozpocznie swój bieg w gminie Radwanice (powiat polkowicki) na istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód (węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 12), a zakończy w miejscowości Stare Serby, poprzez włączenie projektowanej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 12. 

 W ramach zadania zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (nazwy węzłów są robocze): 

  • węzeł Nielubia, który stanowić będzie skrzyżowanie dwupoziomowe obwodnicy z byłą drogą wojewódzką nr 298 w kierunku Kłobuczyna i byłą drogą krajową nr 12 w kierunku Głogowa, 
  • węzeł Słone, który stanowić będzie skrzyżowanie dwupoziomowe obwodnicy z drogą wojewódzką nr 292 Nowa Sól – Głogów, 
  • węzeł Głogów Lotnisko, który stanowić będzie skrzyżowanie dwupoziomowe obwodnicy z drogą wojewódzką nr 321 Przyborów – Grodziec Mały, 
  • węzeł Serby, który stanowić będzie skrzyżowanie dwupoziomowe obwodnicy z drogą wojewódzką nr 319 Stare Strącze – Głogów. 

Powstanie także druga przeprawa przez Odrę, wyczekiwana przez mieszkańców i użytkowników drogi. Wyprowadzi ona ruch z centrum miasta. Dodatkowo wybudowane zostaną inne obiekty inżynierskie: wiadukty w ciągu i nad drogą główną oraz przepusty (w tym pełniące również funkcję przejść dla zwierząt średnich).  

Realizacja obwodnicy Głogowa planowana jest w systemie Projektuj i Buduj w latach 2024-2027. 

Źródło: GDDKiA https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/jest-decyzja-srodowiskowa-dla-obwodnicy-glogowa

Zdjęcie: Studio Siwek