Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 roku zachowują ważność do 31 grudnia 2022 roku!
grafika Urząd Miejski Informuje

Urząd Miejski w Głogowie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2022 r.

Po tym terminie licencje tracą ważność!

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377) na wniosek przedsiębiorcy.

Wnioski można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (pokój nr 18).