Projekty budżetu obywatelskiego do głosowania

Zobacz jakie projekty zostały zaopiniowane pozytywnie!
Grafika Budżet Obywatelski ogłoszenie bazy projektów do głosowania

Protokół ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2023 r.

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego odbyło się 22 września 2022 roku  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie. Pozytywnie zaopiniowano 37 wniosków, negatywnie – 4.

Grafika Budżet Obywatelski ogłoszenie bazy projektów do głosowania

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i zastępca prezydenta Piotr Poznański przedstawili na konferencji prasowej bazę projektów do głosowania.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie:

Nr wnioskuNazwa zadaniaOkręg konsultacyjny
 1Nadodrzańska ławka widokowa.II
 2Ogrody światła w Głogowie.II
 3Wykonanie siłowni pod chmurką wraz z rewitalizacją placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy
ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11 (dz. 417/5 obręb Kościuszki).
I
 4Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie.Ogólnomiejski – niemajątkowy
 5Budowa chodnika przy ul. M.Curie-Skłodowskiej.II
 6Wykonanie i montaż przestrzennej makiety dawnego Głogowa w odlewie z brązu.II
 7Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku ul. Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu płytami ażurowymi  pod miejsca postojowe.I
 8Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30a-b.I
 9Budowa ,,zielonego parkingu” dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD ,,WENECJA” w Głogowie od strony
ul. Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Sprawiedliwego.
III
 10Wybudowanie chodnika od strony ul. Kazimierza Wielkiego wzdłuż ul. Folwarcznej lewa strona do ul. Henryka Głogowskiego.III
 11Zielone przystanki na osiedlu Kopernik.IV
Projekt połączony
z projektami
nr 20 i 21.
 12Całoroczny fortepian zewnętrzny w Głogowie.II
 13Oświetlenie ciągów komunikacyjno-pieszych i struktury lokalno-rekreacyjnej stwarzającej podstawę zapewnienia warunków bezpiecznego poruszania się mieszkańców danej nieruchomości. Oświetlenie  z wymiarem czasowego użytkowania w zakresie energooszczędności systemowej.III
 14Zakup łodzi aluminiowej Viking 650 cabin z silnikiem suzuki 140 BTX na potrzeby WOPR Głogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Głogowa.Ogólnomiejski
 15Warsztaty aktywizacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – ozdabianie przedmiotów użytkowych metodą termosublimacji.Ogólnomiejski – niemajątkowy
 16Trzeci etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9.IV
 17Remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 35-49 w zakresie remontu chodników/dojść, wymiany nawierzchni drogi wewnętrznej wraz
z odwodnieniem, naprawy murków wraz z barierkami, utwardzenie miejsc parkingowych, oświetlenia wraz
z realizacją niniejszego zadania – Etap I.
II
 18Remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 40-44 oraz ul. Przemysłowej 25-29, polegającego na remoncie chodników/dojść, wymianie nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z odwodnieniem, częściowym utwardzeniem terenu pod miejsca postojowe, częściowym zagospodarowaniu terenu pod rekreację wraz z nasadzeniami.II
 19Defibrylatory w Głogowie – im więcej tym lepiejOgólnomiejski
 20Zielone przystanki komunikacji miejskiej przy ul. Galileusza
i Keplera.
IV
Projekt połączony
z projektami
nr 11 i 21.
 21Zielone przystanki komunikacji miejskiej przy ul. Gwiaździstej.IV
Projekt połączony
z projektami
nr 11 i 20.
 22Kontynuacja projektu stworzenia ogrodu deszczowego
i miejsca rekreacyjnego na terenie targowiska na Wałach Chrobrego.
II
 23Zielony przystanek komunikacji miejskiej przy ul. Świerkowej (cmentarz).IV
 25Iluminacja XVIII w. fasady Kościoła Bożego Ciała.II
 26Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych i seniorów
w budynku przy ul. Perseusza 13, gdzie mieści się Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA oraz Fundacja Lokalnych Inicjatyw FLIS.
IV
 27Miejski Ogród Sensoryczny.I
 28Zielony Piastów – powstanie parku przy ul. Budziszyńskiej.III
 29Wystawa plenerowa ,,Skąd pochodzą mieszkańcy Głogowa po 1945 r. w fotografii”.Ogólnomiejski – niemajątkowy
 30Festiwal kuchni kresowej.Ogólnomiejski – niemajątkowy
 31Miejski Park Ciszy i Medytacji.II
 32Park kieszonkowy ,,Małpi Gal” przy ul. Żeromskiego
w Głogowie – Etap II.
I
 34Wybieg dla psów, miejsce do zabawy i treningów dla psów przy ul. Budziszyńskiej.III
Projekt połączony
 z projektem nr 39.
 36Rewitalizacja podwórka w kamienicy przy ul. Poczdamskiej 1 oraz udostępnienie go mieszkańcom Głogowa.II
 37Remont boiska do piłki nożnej przy skrzyżowaniu ulic Dziadoszan, Leszka Białego i Piasta Kołodzieja.III
 38Budki lęgowe dla jerzyków – Młody jerzyk.Ogólnomiejski
 39Wybieg dla psów.III
Projekt połączony
z projektem nr 34.
 40Naturalny plac zabaw.II

Projekty zaopiniowane negatywnie:

Nr wnioskuNazwa zadaniaOkręg konsultacyjnyUwagi
24.Bezpieczeństwo m.in. Dzieci uczęszczających do przedszkola ,,Akademia Małych Pociech u Dula”, spowolnienie ruchu na odcinku Rudnowskiej (odcinek wiaduktu).IIIOdrzucony. Zgłoszony projekt nie jest zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie
z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne (§ 5, pkt. 2, ppkt. 3 Uchwały
Nr LII/436/22 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 marca 2022r.).
33.Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci GolBox.IVOdrzucony. Z Budżetu Obywatelskiego 2023 w Głogowie wyłączone są inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów
(§ 5, pkt. 3, ppkt. 1 Uchwały Nr LII/436/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2022r.).
35.Klatka miejska do gry w piłkę nożną przy ul. Wojska Polskiego/Armii Krajowej.IOdrzucony. Zgłoszony projekt nie jest zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie
z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne (§ 5, pkt. 2, ppkt. 3 Uchwały
Nr LII/436/22 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 marca 2022r.).
41.Cichy pokoik dla głośnych dzieci.IIOdrzucony. Z Budżetu Obywatelskiego 2023 w Głogowie wyłączone są inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów (§ 5, pkt. 3, ppkt. 1 Uchwały Nr LII/436/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2022r.).

Głosowanie odbędzie się od 2 listopada – 25 listopada 2022 r.