Plener im. Telemacha Pilitsidisa

Będzie to wernisaż wystawy obrazów powstałych podczas pleneru malarskiego w Czernej w sierpniu
Telemach PILITSIDIS obraz podobizna

W piątek, 14 października o godzinie 18.00 w Galerii Edukacji Twórczej odbędzie się wernisaż wystawy obrazów powstałych podczas pleneru malarskiego w Czernej w sierpniu

Wystawa będzie czynna do końca października. 

O plenerze:

Głogowski Plener Malarski, reaktywowany po 16 latach dzięki staraniom Telemacha i dzięki przychylności Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza oraz radnych miejskich, organizowany od 2015 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie pod nazwą „Człowiek chroni środowisko, teraz imieniem Telemacha Pilitsidisa. Ale może wróćmy do początków pleneru

Idea pleneru malarskiego zrodziła się w roku 1969 podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Towarzystw Regionalnych i Stowarzyszeń Kulturalnych, działających w ośrodkach uprzemysłowionych. Inicjatorem sympozjum na terenie budowy Huty Miedzi „Głogów” było Głogowskie Towarzystwo Kultury. Postanowiono wtedy o organizacji Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego „Człowiek kształtuje i chroni środowisko Głogów 76”. Plenery realizowano dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego

w Legnicy, Huty Miedzi „Głogów”, Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych

w Głogowie (obecnie Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie). Organizację pleneru wspierał również Związek Polskich Artystów Plastyków, proponując udział artystów z różnych środowisk twórczych.

Głogowski Plener Artystyczny powstał w momencie budowy Huty I i Huty II oraz rozbudowy Głogowa, toteż był on niejako odpowiedzią na zagrożenie środowiska i koniecznością zwrócenia uwagi na jego ochronę. Z tego też względu artyści często podejmowali temat naturalnego krajobrazu przyrodniczego czy krajobrazu przemysłowego. Powstawały wtedy również obrazy przedstawiające hutę, proces produkcji miedzi, hale produkcyjne, instalacje przemysłowe, estakady, obrazy symboliczne, czy odnoszące się wprost do ochrony środowiska. Uczestnikom pleneru organizowano wycieczki do Huty Miedzi „Głogów” i do Zakładów Górniczych Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi w Lubinie.

Plenery organizowano głównie w ośrodkach wczasowych nad Jeziorem Sławskim, w Lubiatowie i Radzyniu, nad jeziorem w Wieleniu oraz w dworku, w Szczepowie. W plenerach uczestniczyli artyści głogowscy i artyści z różnych środowisk twórczych. Należałoby tu wymienić znanych i cenionych artystów, takich jak: Krzysztof Skarbek, Andrzej Klimczak – Dobrzaniecki, Eugeniusz Get – Stankiewicz, Lech Okołów, Franciszek Maśluszczak, Paweł Lasik, Michał Hrisulidis, Zbigniew Gorlak, Bronisław Chyła, Dariusz Miliński, Elżbieta Terlikowska, Dorota Komar – Zmyślony, Andrzej Basaj. Ogólnopolski Plener przekształcił się z czasem w Międzynarodowy.

Na Głogowskie Plenery przyjeżdżali artyści z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Dani, Hiszpanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Grecji, Litwy.

Ostatni Plener „Człowiek kształtuje i chroni środowisko” zorganizowano w 1999 roku, wystawę poplenerową w 2000 roku.

Czego należałoby życzyć obecnie organizowanemu plenerowi? Żeby stał się plenerem międzynarodowym?

Źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie