Aktywni seniorzy z klubu u Mikołaja

W ostatnim czasie seniorzy wybrali się na wycieczkę z przewodnikiem
seniorzy z klubu u Mikołaja na wycieczce do dalkowa 10.10.2022

Klub seniora ,,u Mikołaja,, działa przy kościele pw. św. Mikołaja od 2018 roku. Powstał z inicjatywy ks. Stanisława Brasse, a jego przewodniczą została Pani Krystyna Kuźmicka. Klub skupia ludzi starszych, samotnych, emerytów, rencistów. Spotkania odbywają się w każdy czwartek, o godz.16 w sali Collegium.

Wśród zadań, jakie postawił sobie klub są przede wszystkim integracja i aktywizacja osób starszych zarówno ze środowiskiem jak i z parafią, poprawa sprawności manualnej i ruchowej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, promowanie wiedzy o regionie a przede wszystkim trwałe budowanie więzi międzyludzkich.

W ostatnim czasie seniorzy wybrali się na wycieczkę pod hasłem ,,wśród wzgórz Dalkowskich,, z przewodnikiem panią Agnieszka Górska z głogowskiego muzeum. Wyjazd współfinansowany był ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

Ostatnią inicjatywą klubu i proboszcza parafii są zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Fot. Krystyna Kuźmicka