Zarejestruj się do nefrologa

Od 16 września realizowany jest w Głogowie program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek”
budynek szpitala w Głogowie, widok z lotu ptaka

Głogowski Szpital Powiatowy informuje, że od 16 września 2022 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

budynek szpitala w Głogowie, widok z lotu ptaka

Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, którzy ukończyli 35 rok życia.

W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne krwi i moczu oraz badanie USG nerek wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Nefrologicznej (I piętro, budynek szpitala).

Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji w budynku szpitala w określone dni i godziny. Rejestracja na wizyty w listopadzie i grudniu 2022 r. odbywać się będzie od dnia 11.10.2022 r. w godzinach od 8 do 14. (Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 120 osób).

Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji. Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Prosimy Pacjentów o zgłaszanie się – w dniu wyznaczonym na pobranie materiału do badania – z próbką moczu. Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie nr 7 przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala), w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo. Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

Informacje na temat programu udzielane będą pod numerem telefonu 609 311 864.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.


Zdjęcia: Studio Siwek