W październiku rusza rejestracja do Poradni Endokrynologicznej

Łącznie przebadane zostaną 434 osoby
badanie tarczycy poradnia endokrynologiczna

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 03.10.2022  r. realizowany będzie program „Profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Łącznie specjalistyczną opieką zostaną objęte 434 osoby.

Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, którzy nie korzystali z poprzednich edycji programu w latach 2018 – 2021, za wyjątkiem osób, które otrzymały zalecenia do kontroli ze względu na zmiany chorobowe. Świadczenia realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w  Poradni Endokrynologicznej, na parterze, w budynku głównym szpitala.

W ramach programu każdy pacjent będzie miał wykonane badania: TSH, FT4, USG tarczycy wraz z konsultacją lekarza specjalisty endokrynologa lek. Marka Jurczyka oraz otrzyma zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja będzie odbywać się w trybie „bez skierowania”. 3 października 2022 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 zostaną zarejestrowane 172 osoby na wizyty w dniach 10, 12, 17 i 19 października 2022 roku. Przy rejestracji pacjent otrzyma termin z wyznaczoną datą i godziną pobrania krwi do badań oraz termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej. Przed badaniem pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Terminy rejestracji na kolejne dni zostaną podane w pierwszej połowie października 2022 r.

Program finansowany jest wspólnie przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.


źródło: Głogowski Szpital Powiatowy