Spotkanie z wybitnym kampanologiem w głogowskim Zamku

Marceli Tureczek jest profesorem w dziedzinie nauk o dzwonach
Zamek Książąt Głogowskich Studio Siwek

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza w najbliższy czwartek, 15 września o godz. 17.00 do Zamku Książąt Głogowskich na spotkanie z dr hab. Marcelim Tureczkiem, profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, który wygłosi wykład nt: „Straty wojenne dzwonów w okolicach Głogowa na tle problemów współczesnych badań”

Profesor Marceli Tureczek jest wybitnym kampanologiem (dziedziny nauki o dzwonach), historykiem dzwonów, zajmującym się opracowywaniem dokumentacji dzwonów oraz badaniem historii ich powstawania, sposobów wytwarzania oraz funkcjonowania.

Jest  autorem prac o zabytkowych dzwonach na Ziemi Lubuskiej, dzwonach z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywanych na terenie Niemiec; studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku.

Profesor jest również badaczem dziedzictwa kulturowego zachodniej Polski, autorem wydanej w 2021 znakomitej książki „Pogranicze. Przeszłość bez historii…”, poświęconej kontekstom historycznym i społeczno-kulturalnym polsko-niemieckiego pogranicza.

W trakcie spotkania będzie możliwość przekazania uwag czy otrzymania informacji na temat dzwonów na Ziemi Głogowskiej.

Źródło: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej