Na sprzedaż nieruchomość na Brzostowie

Zobacz szczegóły przetargu!
grafika Urzędu miejskiego w Glogowia informujemy przetarg

Urząd Miejski w Głogowie ogłosił przetarg na ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obr. 13 Brzostów, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością niską i wysoką ( trawa, krzewy, pojedyncze drzewa – samosiejki), sklasyfikowana jako grunty orne.  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Głogowie o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

LINK DO PRZETARGU TUTAJ

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.

Dodatkowych informacji udziela: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów,
Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 215, tel. 76/ 7265453.