Ministerstwo Rolnictwa informuje

Zakaz pojenia zwierząt wodą z Odry!
rzeka Odra w Głogowie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 19 sierpnia 2022 roku informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody.

Jak czytamy w piśmie z MRiRW trwają ustalenia przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia Wojewodowie: Lubuski, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich.

Takie zakazy obowiązują aktualnie na podstawie przepisów:
1) rozporządzenia porządkowego nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia
2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4043);

2) rozporządzenia porządkowego Wojewody Lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1602 i 1606);

3) rozporządzenia porządkowego nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12
sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3521) zmienionego
rozporządzeniem porządkowym nr 3 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18
sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3543).

Zdjęcie: Studio Siwek