Uczcili pamięć o Powstańcach Warszawskich

Na uroczystości rocznicowe zaprosiło głogowian Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów
uroczystości rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w Głogowie