Trwa nabór wniosków na głogowską kartę „Trzy Plus”

Złóż wniosek, odbierz kartę i korzystaj ze zniżek!
rodzice z trójką dzieci biegną po polu

Czym jest Karta Trzy Plus?

Karta Trzy Plus stanowi zespół ulg dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych z Głogowa, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ma stanowić przywilej i udogodnienie dla tych, którzy podejmują się trudu wychowania licznego potomstwa. Przysługuje wszystkim chętnym członkom dużych rodzin, także rodzin zastępczych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres od września do września.

Jak otrzymać Kartę Trzy Plus?

 • pobierz i wypełnij wniosek oraz dokumenty niezbędne do wniosku,
 • przygotuj niezbędne dokumenty w wersji papierowej. Należy je wypełnić i podpisać,
 • złóż wniosek w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,
 • potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku? Zadzwoń – tel. 76 853 38 32,
 • lub złóż wniosek ePUAP: /mopu/skrytka,
 • odbierz karty dla wszystkich członków swojej rodziny i ciesz się zniżkami,
 • przed upływem roku od daty wydania karty złóż ponownie wniosek w celu przedłużenia ważności karty (lipiec – sierpień każdego roku).

Zaświadczenia potrzebne do otrzymania Karty „ Trzy Plus”

1. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Głogowie poświadczające zameldowanie na
terenie Gminy Miejskiej Głogów,
2. Zaświadczenie, oświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający
kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia,
3. W przypadku rodzin zastępczych, kserokopia postanowienia sądowego dotyczącego
ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).

Jak korzystać ze zniżek?

Aby skorzystać ze zniżki, należy pokazać swoją Kartę Trzy Plus. Ulgi, które przysługują rodzinom wielodzietnym to:

 • zakup biletów wstępu do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w  Głogowie z 50% zniżką, zniżka nie obowiązuje przy zakupie biletów ulgowych,
 • zakup biletów wstępu z 50% zniżką na imprezy, których organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, zniżka nie obowiązuje przy zakupie biletów  ulgowych,
 • zakup biletów wstępu na basen kryty Pływalni Chrobry z 40% zniżką w stosunku do obowiązującego cennika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty i niedziele od godz. 12.00 do 14.00, zniżka nie obowiązuje przy zakupie biletów  ulgowych,
 • zakup biletów Komunikacji Miejskiej z 50% zniżką w stosunku do obowiązującego cennika oraz  nabycia przez dzieci z rodzin wielodzietnych biletów bezpłatnych,
 • zapewnienie dziewczętom uczestniczącym w programie zdrowotnym w zakresie profilaktyki zakażeń  wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2013-2015 sfinansowania całkowitego kosztu każdej z dawek szczepionki.
 • zakup biletów wstępu do Parku Linowego z 50% zniżką w stosunku do obowiązującego cennika,
 • zakup biletów wstępu do obiektów turystycznych tj. Wieży Ratuszowej, Sukiennic, Bloku Koszarowego z 50% zniżką w stosunku do obowiązującego cennika.