Zapewniasz schronienie uchodźcom? Zobacz, co się zmieniło w wypłacie świadczeń

Zmiany w wypłatach świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
grafika Ukraina informujemy

Zmiany do ustawy

W związku  z nowelizacją  przepisów ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 1383), która weszła w życie 1 lipca br. informujemy, że zmianie uległy m.in. terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia 40 zł.

Formularze, które obejmują okres do dnia jej wejścia w życie, a więc do 30 czerwca 2022 r., można składać tylko do 31 lipca 2022 r.  To oznacza, że jeśli np. ktoś gościł u siebie uchodźców do 15 czerwca  i jeszcze nie złożył wniosku, to ma na to czas do końca lipca. Gdy zrobi to 1 sierpnia 2022 r., wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Z kolei w przypadku osób, które w dalszym ciągu zapewniają schronienie uchodźcom (świadczenie przysługuje za 120 dni, które są liczone od dnia przyjazdu do Polski), będzie miał zastosowanie przepis mówiący, że wniosek składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym udzielano zakwaterowania i wyżywienia. Jeśli więc ktoś zamierza gościć u siebie uchodźców np. do 7 lipca 2022 r. , to będzie mógł złożyć wniosek do 7 sierpnia 2022 r. Gdy zrobi to później, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

zmiany do rozporządzenia

Istotnymi zmianami do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat, o których warto i trzeba powiedzieć, są zmiany regulujące kwestię realizacji świadczenia dla obywateli Ukrainy. 

W najświeższych zmianach do Rozporządzenia  które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach. Zatem gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
  • jest kobietą w ciąży;
  • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna)
  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.