Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną

Przeczytaj o zaletach nowego e-dowodu osobistego
wyrabianie-dowodu-osobistego-w-urzedzie

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, podmiotami komercyjnymi, a w przyszłości ze służbą zdrowia.

Nowe dowody są z zewnątrz podobne do obecnych, wewnątrz znajduje się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Nowy dowód służy do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

W warstwie elektronicznej nowego e-dowodu znajdą się następujące certyfikaty:
certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu,

certyfikat podpisu osobistego – daje on możliwość do elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie. Podpis ten zarazem potwierdzi dane tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jak podpisany własnoręcznie.  

certyfikat potwierdzenia obecności – to elektroniczne poświadczenie, które posiadacz dowodu osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzając e-dowodem swoje dane;

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną służy do uwierzytelnienia w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online: do logowania się na portalach internetowych administracji publicznej i korzystania z dostępnych tam usług do m.in. portalu https://obywatel.gov.pl oraz do platformy ePUAP.

WIĘCEJ: https://www.gov.pl/web/e-dowod

WAŻNE! Ze względu na konieczność pobrania odcisków placów – wniosek musisz złożyć osobiście. Usługa jest bezpłatna.

W Urzędzie Miejskim możesz wyrobić dowód osobisty. W poniedziałki od 7;45 do 17:45, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7;45 do 15:15.

Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska