Dotacja dla głogowskiego muzeum

Dzięki dotacji muzeum zrealizuje przedsięwzięcie grantowe o nazwie „Muzeum na wyciągnięcie ręki”
Muzeum w Głogowie-fot.Studio-Siwek

Ponad 160 tysięcy złotych dla głogowskiego muzeum w ramach „Kultury bez barier”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie otrzymało informacje o dofinansowaniu w wysokości 164 120 zł w projekcie „Kultura bez barier”, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki otrzymanym środkom zrealizowane zostanie przedsięwzięcie grantowe o nazwie „Muzeum na wyciągnięcie ręki”, które ma na celu dostosowanie oferty muzeum do potrzeb lokalnej społeczności i zapewnienie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie słyszenia i widzenia. Wśród odbiorców znajdą się m.in.: seniorzy, osoby niewidome i słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące.

informuje Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, aktualizację i dostosowanie serwisu internetowego muzeum, realizację audio wycieczek z audiodeskrypcją po obiekcie oraz salach wystawowych, usprawnienia dla osób niewidomych oraz słabowidzących w postaci planów tyflograficznych, oznaczeń pomieszczeń i inne. Dodatkowo, zrealizowane zostaną szkolenia kadry muzeum w zakresie obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia grantowego będzie ekspozycja prezentująca dziedzictwo kulturowe szlachty Ziemi Głogowskiej. Wystawa zostanie przygotowana w sposób dostępny, dzięki zastosowaniu rozwiązań takich jak audiodeskrypcja materiałów wizualnych czy zapewnienie doświadczeń sensorycznych.

dodaje Maciej Iżycki.

Przedsięwzięcie grantowe „Muzeum na wyciągnięcie ręki” realizowane będzie od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku.

Źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie