Umowa na Neptuna podpisana!

Prezydent: przypomnę, że na realizację tego zadania otrzymaliśmy 9 mln z Unii Europejskiej.
budynek neptuna w Głogowie

Umowa na realizację zadania „Budowa przystani rzecznej w Głogowie wraz z zagospodarowaniem terenu” podpisana.

– Firma wyłoniona w przetargu przystąpi do przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przypomnę, że w budynku Neptuna będzie część z noclegami, salą edukacyjną, gastronomią, wypożyczalnią kajaków i rowerów, magazyn na przechowywanie sprzętu turystycznego. Zrewitalizowana będzie także przestrzeń wokół Neptuna, czyli m.in. dojazd, przystań na Odrą – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Na realizację tego zadania miasto otrzymało środki w Unii Europejskiej w wysokości ok. 9 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość zadania to 19.672.400 złotych. Termin realizacji: 17.08.2023 rok.

– Ścieżkę rowerową do Kulowa zrobimy w ramach innego zadania, już niebawem ruszy nabór na dofinansowania, a dotacje mają być większe. W zadaniu łączonym Neptun i ścieżka rowerowa wyszły ogromne kwoty. Na ścieżkę rowerową do Kotli wpłynęły 3 oferty 15 mln, 28 mln i 32 mln zł. Więc by móc zrealizować rewitalizację Neptuna musieliśmy wyłączyć z zadania ścieżkę rowerową. Warto dodać, że zachowaliśmy wysokość dofinansowania z Unii – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.  

Umowa została podpisana z firmą  PRO-INFRA Sp. z o.o. z Jerzmanowej. Dofinansowanie z UE – 9.416.822,72 złotych.